منوی اصلی
کوره ذوب طلاوفلزات قیمتی "ذوب نیک",تنهاتولیدکننده بوته های سیلیکون گرافیتی درکشور
تولید ملی؛اقتصاد مقاومتی؛ایجاد اشتغال؛رونق تولید
 • zob nik جمعه 7 مهر 1396 11:24 ب.ظ نظرات ()

  دوره پیش از تاریخ كه كلیه وسایل مورد نیاز انسان از سنگ ها یا به وسیله سنگ های سخت تهیه می شده است به سه دوره: دیرین سنگی و میان سنگی و  نو سنگی  تقسیم می شود. ولی در دوره نو سنگی انسان به وسیله سنگ های بسیار سخت مانند: آتشزنه و قطعات كوارتز سنگ های دیگر را می تراشیده و آنها را صیقلی می كرده است....

  به نسبتی كه تمدن پیشرفت كرده است انسان اشیای موجود در طبیعت را بیشتر مورد استفاده قرار داده است. از اجزای ...

  - زمین و آنچه در آن وجود دارد از زمان های بسیار قدیم توجه انسان را به خود معطوف داشته است.

  به نسبتی كه تمدن پیشرفت كرده است انسان اشیای موجود در طبیعت را بیشتر مورد استفاده قرار داده است. از اجزای موجود در طبیعت: سنگ ها، مواد معدنی و كانی ها هستند كه انسان ماقبل تاریخ نیزبسیاری از آنها را می شناخته و اسباب و ابزارمورد نیاز خود را از آنها تهیه می كرده است.

  در طبیعت پیش از هر چیز سنگ ها توجه انسان اولیه را به خود جلب كرده اند، زیرا انسان اولیه می توانسته از آنها ابزارهای مختلفی تهیه كند، نخستین اسباب های سنگی انسان را ریگ های رودخانه ها و كرانه های دریاها تشكیل می داده اند زیرا، این سنگ ها آسان به دست آمده و گرفتن و حمل آنها در دست نیز سهل بوده است. تا زمانی كه انسان هنوز به فلزات دسترسی پیدا نكرده بود لبه تیز سنگ ها را به عنوان: تبر، داس، چاقو، سرنیزه و.... مورد استفاده قرار می داد. در دوره پیش از تاریخ كه انسان آلات و ادوات خود را از سنگ تهیه می كرده صنعت سنگ تراشی هم رواج كامل داشته است.

  دوره مزبور كه هنوز در سنگ هاتغییرات زیادی نداده اند و تنها به تراشیدن آنها می پرداخته اند به دوره «  دیرین سنگی » یعنی دوره سنگ های قد یمی موسوم است كه سنگ ها را به طور طبیعی به كار برده است و تراشیدن و صیقلی كردن آنها را هنوزنمی دانسته است. برای تهیه ابزارهای سنگی، سنگ هایی بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت كه سختی و مقاومت آنها بیشتر از سایر سنگ ها بود.

   سنگ هایی كه از این نظر بیشتر مورد توجه قرار داشتند عبارتند از: سنگ آتشزنه ( چخماق ) بیشتر از همه مورد استعمال داشته است و در صورت فقدان آن از: كوارتزیت، ابسیدین،  ژاسب و گاهی نیز از ماسه سنگ استفاده می شده است. انسان اولیه برای استفاده از این سنگ ها به استخراج آنها می پرداخته و بسیاری از این سنگ ها را ساكنان سرزمین هایی  كه فاقد این گونه سنگ های سخت بوده اند به عنوان اشیای بهادار حمل می كرده اند.

  تجارت اشیای سنگی در این دوره رواج كامل داشته است. دوره پیش از تاریخ كه كلیه وسایل مورد نیاز انسان از سنگ ها یا به وسیله سنگ های سخت تهیه می شده است به سه دوره: دیرین سنگی و میان سنگی و  نو سنگی  تقسیم می شود. ولی در دوره نو سنگی انسان به وسیله سنگ های بسیار سخت مانند: آتشزنه و قطعات كوارتز سنگ های دیگر را می تراشیده و آنها را صیقلی می كرده است.

   در این دوران اسبابها و ابزارها تكامل بیشتری یافتند و به صورت قلم های مختلف، كه به كار سوراخ كردن و تراشیدن سنگ ها می خوردند در آمدند و ضمنا"كوچكتر و ظریفتر نیز شدند. انسان اولیه حدود پنجاه تا صد هزار سال پیش از میلا د برای نقاشی روی سنگ ها از كانی هایی مانند: اخرای سرخ، اخرای زرد و اكسید منگنز برای تهیه رنگ های سرخ،  زرد و بنفش استفاده می كرده است. بنابراین، به نظر می رسد كه این كانی ها نخستین مواد معـد نی باشند كه انسان به استخراج و استفاده آنهاپرداخته است.

  در این زمان انسان بلورهای شفاف كوارتز و همچنین كهربا را به عنوان سنگ های بهادار می شناخته واز آنها گردن بند و سایر اشیای زینتی برای خود تهیه می كرده است. عصر فلزات از زمانی شروع می شود كه انسان فلزات را شناخته و توانسته آنها را استخراج كند و مورد استفاده قرار دهـد. در اوایل این عصر انسان طلا، نقره وآهن را ابتدا به صورت خالص پیدا كرده است، زیرا این فلزات امروزهم گاهی به طور خالص یافته می شوند. نظر بر اینكه ذوب سنگ های مس و استخراج آن سهلتر از سایر فلزات است لذا انسان پیش از تاریخ، حدود 4500 سال قبل از میلاد، موفق به استخراج مس شده است و این فلز را زودتر از سایر فلزات مورد استفاده قرار داده است.

   مصری های قـدیم، مقارن این زمان، رگه های كانی مس را در ناحیه سینا استخراج می كردند. آثار استخراج آنها تا امروز به خوبی باقی مانده است. پس از كشف مس انسان  قلع  را شناخت و به استخراج آن پرداخته است. حدود 2800 سال پیش از میلا د، انسان از آلیاژ مس و قلع به نسبت نه به یك فلز دیگری به نام مفروغ تهیه كرده است  كه سختی و مقاومت آن هم از مس وهم از قلع بیشتر است. در این دوره چون انسان اسباب و ادوات خود را بیشتر از مفروغ می ساخته است  این دوره را دوره مفروغ نامیده اند. در همین زمان انسان آهن را شناخته و كم و بیش آن را استخراج می كرده است، ولی آهن به علت مشكل بودن ذوب آن خیلی كمیاب بوده است. در1300 تا 1600 سال پیش از میلا د استخراج آهن در نزد هیتیتها كه اقوامی ترك نژاد بودند رواج داشته است و امروزنیز آثاراین استخراج در حوالی شهر آنكارا به خوبی دیده می شود. مصری ها حدود 3000 سال پیش از میلا د ساختن شیشه را به وسیله ذوب كردن ماسه های سیلیسی می دانستند. چندین سال پیش از میلا د، چینی ها به استخراج نمك طعام پرداخته بودند.

   یونانی ها در شهر قدیمی آتیك به وسیله غلامان و اسیران جنگی خود به استخراج سرب نقره دار پرداخته بودند. این سرب نقره دار یكی از منبع ثروت و قدرت آتن آن روز بوده است. در این ناحیه آثاراستخراج سرب تا به امروز به خوبی محفوظ مانده است. كاگران یونانی در این ناحیه برای استخراج رگه های سرب دالا نی به 150 متر حفر كرده اند و آن را به وسیله چاله هایی كه به طور عمودی حفر شده است به خارج راه داده اند تا بتوانند سرب استخراج شده را به بیرون بیاورند.

  یكی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراستون 372 - 287 پیش از میلاد كه تجربه و مشاهده را اساس كار خود قرار داده بود، برای نخستین بار كتابی درباره زمین شناسی نوشت كه در آن از زغال سنگ نام برده است. چینی ها بین سال های 200 تا 210 پیش از میلا د به ساختن چینی پرداخته بودند و آن رااز خاك تپه ای به نام  كائولن می ساختند.به این مناسبت امروزه نیز خاك رس خالص را كه برای چینی سازی به كار می رود كائولن می گویند.

  تاریخچه سنگها و گوهرها ( پس از میلاد )

  لئوناردوداوینچی  ( آغاز سده 16) درباره فرسایش زمین بر اثر آبها نظریه بسیار صحیحی ابراز داشته است: به عقیده او كوه ها بر اثر فرسایش سبك می شوند و در نتیجه تعادل پوسته زمین برهم میخورد و موجب تجدید برآمدگیهای سطح زمین میشود این همان نظریه ای است كه امروزه به نظریه همستادی معروف است.

  دانشمند یونانی كوه آتشفشان اتنا را مورد مطالعه قرار داد وبدرستی به وجود گدازههای زیر زمینی معتقد شده است  .

  ( در سده اول میلادی شهریونانی آگریژانت در سیلیس با چراغهای نفتی روشن می شده است. )

  - امپدوكلس ( 495 – 435):دانشمند یونانی كوه آتشفشان اتنا را مورد مطالعه قرار داد وبدرستی به وجود گدازههای زیر زمینی معتقد شده است  و ضمنا وجود آبهای گرم را به آتشهای درونی زمین نسبت داده است.

  - افلاطون ( 347 – 327):سنگهای آتشفشانها را مورد مطالعه قرار داده است.

  - ابوریحان بیرونی ( 362 – 440): یكی از دانشمندان نامی ایران چگالیسنج ( پیگنومتر) را برای تعیین چگالی ( وزن مخصوص) كانیها اختراع كرد كه امروزه هم در آزمایشگاهها مورد استفاده است.

  - ابن سینا ( 428 – 370): دانشمند مشهور ایرانی برای نخستین بار متذكر شده است كه: كوهها ممكن است به طور غیر مستقیم بر اثر عمل آبها به وجود آیند.

  - آناكساگوراس ( 500 – 428):  درباره تغییرات زمین نوشته است:  تغییرات زمین به اندازه ای آهسته و كند است كه در مقایسه با طول مدت زندگی ما قابل رؤیت نیست.

  - زكریاابن محمدابن محمود قزوینی ( 682 -600):  در كتابی به نام عجایب المخلوقات و قرایب الموجودات می نویسد: كانیها بر اثر بخارهای درونی زمین ایجاد شده. این همان فرضیه ای است كه امروزه هم دانشمندان آن را برای توضیح چگونگی تشكیل بسیاری از كانسارها قبول دارند.

  ( در سال 853 میلا دی زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت. )

  - حنین ابن اسحاق نسطوری ( 873 - 809(: كشف كرد كه یاقوت سرخ و یاقوت كبود هردو یك كانی هستند كه به دو رنگ مختلف دیده می شود، زیرا این دو كانی از لحاظ شكل تبلور یكسانند. این برای نخستین باردر تاریخ كانی شناسی بود كه شكل بلورین كانی را برای تشخیص آن مورد توجه قرار دادند.

  - سنكا: 4 سال پیش از میلا د  65 سال پس از آن نشان داد كه:

   سنگهای پر بها در میان شن ها ی رودخانه ها یافت میشود.

  - قدیس آلبرتوس كبیر ( 1280 - 1193):  در فرانسه كه یكی از روحانیون مسیحی بود، فلسفه ارسطو را با مذهب مسیح آشتی داد و اجازه داد كه فلسفه ارسطو در دانشگاه پاریس كه در سال 1200 میلا دی تاْسیس شده بود تدریس شود. این شخص معتقد بود كه رگه های كانی،  شكافهایی هستند كه از مواد مذاب پر شده اند امروزهم این عقیده در مورد بسیاری از رگه های كانی قابل قبول است.

  گئورگ بوئر ( 1555 - 1494):  در آلمان  نخستین كسی بود كه در سال 1546 كتابی درباره كانیها نوشت. در این كتاب:  سختی،  شكستگی، رنگ، جلا، چگالی، شفاف بودن،  شكل،  قابلیت انحلال و قابلیت ذوب كانیها را مورد مطالعه قرار داد. به عقیده این دانشمند:

  ( رگه های كانی شكافهایی هستند كه ابتدا بر اثر حركتهای زمین ایجاد شده اند و سپس مواد موجود در آبهای فرورو یا آبهایی كه از قسمت ژرف زمین بالا می آیند این شكافها را پر كرده اند. )

  این فرضیه نیز امروزه برای بسیاری از رگه های كانی قابل قبول است.

  لئوناردوداوینچی  ( آغاز سده 16) درباره فرسایش زمین بر اثر آبها نظریه بسیار صحیحی ابراز داشته است: به عقیده او كوه ها بر اثر فرسایش سبك می شوند و در نتیجه تعادل پوسته زمین برهم میخورد و موجب تجدید برآمدگیهای سطح زمین میشود این همان نظریه ای است كه امروزه به نظریه همستادی معروف است.

  - استنون:یكی از بنیانگذاران كانی شناسی است سنگهارا به سنگهای اولیه و سنگهای ثانویه تقسیم كرده است.

  - در سده  18سنگ شناسی به معنی حقیقی خود پا به عرصه وجود نهاد.

  - ورنر ( 1817 - 1749):استاد دانشگاه فرایبرگ در سال 1775چنین نوشته است:

  - عده زیادی از سنگها مانند:ماسه ها- آهك ها و000 در  دریا تشكیل شده اند.

  - جیمزهال ( 1831 - 1762(: دانشمند انگلیسی رشته زمین شناسی تجربی را بوجود آورد. او آهك را درلوله های آهنی مسدودی دما دادآهك بر اثر دما ذوب و سپس بر اثر سرد شدن متبلور و تبدیل به مرمر شد. بدین ترتیب نشان داد كه چگونه بر اثر دما و فشاریك سنگ دگرگونی بوجود می آید.

  - چارلزلیل ( 1875 - 1797(  این دانشمند اسكاتلندی عوامل كنونی و تاثیر سنگها را بر یكدیگر مورد مطالعه قرار داد. او برای اولین بار اصطلاح دگرگونی را در سنگ شناسی وارد كرد.

  - كوتا: در سال 1862سنگها را به سه گوروه متمایز از هم تقسیم كرد:

  1. سنگها ی خروجی

  2.سنگهای دگرگونی

  3.سنگهای ته نشستی

  - روزفنبوش:این دانشمند آلمانی در سال 1887 سنگهای خروجی را به سنگهای:

  1. جریانی

  2.  پرتابی

  3.ژرفی  تقسیم كرد، و این نخستین رده بندی سنگهاست كه بر اساس چگونگی وضع قرار گرفتن آنها انجام گرفته است.

  درسال 1848 به كمك میكروسكوپ پلاریزان ساختمان های گیاهی را در داخل زغال سنگ كشف كردند. در آن زمان بحث بر سر این موضوع بود كه این ماده از محلی دیگر انتقال پیدا كرده است یا در همین مكان تشكیل شده است!؟

  در آغاز سده 20 به كمك میكروسكوپ فلزنگاركه به وسیله انعكاس نور از سطح صیقلی فلزها و كانی ها آنها را مورد مطالعه قرار دادند.  و به این مسئله پاسخ نهائی داده شد و معلوم شد كه ماده ذغال سنگ از محل دیگری انتقال یافته است.

  کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

  آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آبان 1396 01:10 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 01:29 ب.ظ نظرات ()

  در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی استخراج شده كه 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین كشف و استخراج كوچك مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در Pilgirms Rest و Barberton در شرقی ترین بخش Transvaal به وقوع پیوست.

  كل ذخائر جهانی طلا در دنیا تقریبا 3/1 بیلیون اونس بوده كه از آنمقدار، تقریبا 3/2 آن در آفریقای جنوبی قرار دارد و ذخائر كل پایه طلایجهان كلا حدود 4/1 اونس رقم زده شده است.لازم به ذكر است كه منظور ازذخائر، ذخائر قطعی و ثابت می باشد و ذخائر پایه شامل مجموع منابعی است كهدر حال حاضر، اقتصادی، كمی اقتصادی و نیمه اقتصادی می باشند.

   میزان تولید سالانه جهانی طلا در سال 1845 حدود60 تن بود. اولین افزایش چشم‌گیر در تولید جهانی طلا به سال 1849 برمی‌گردد كه در آن سال در غربایالات متحده كانسارهای طلای زیادی كشف شد و براساس این اكتشاف سهم ایالاتمتحده در تولید جهانی طلا از چند درصد به حدود 50 درصد افزایش یافت. تولیدطلا تا سال 1910 روند افزایشی نشان می‌دهد ولی از سال 1910 تا كمی بعد ازجنگ جهانی اول، تولید شدیداً كاهش می‌یابد و تا سال 1925 این روند ادامه دارد.

  از این سال تا شروع جنگ جهانی دوم افزایش چشم‌گیری در تولید جهانی طلا مشاهده می‌شود كه با شروع جنگ جهانی دوم كاهش شدیدی در تولید طلا رخداد. نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آن‌ها، دلیل افزایش تولید در سال‌های بعد از جنگ بود. این افزایش تولید برای بیشتر ازدو دهه ادامه داشت به طوری كه تولید طلا از 750 تن به حدود 1500 تن در سال رسید و علت عمده این افزایش كشف كانسارهای طلای نوع كارلین بود.

  - كشورهای اصلی تولید كننده طلا:

  - آفریقای جنوبی

     در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی استخراج شده كه 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین كشف و استخراج كوچك مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در Pilgirms Rest و Barberton در شرقی ترین بخش Transvaal به وقوع پیوست . در سال 1970 قارهآفریقا 82% از طلای استخراجی دنیا را در اختیار داشت اما با افزایش تولیدطلا در استرالیا و آمریكای شمالی، سهم آفریقا در سال 1999 در حدود 18% كاهش یافت. تولید طلای آفریقای جنوبی، بزرگترین تولید كننده طلا در كل دنیا در طی شش سال پی در پی به 450 تن طلا (3% كمتر از سال 1998) كاهش یافت كه پایین‌ترین سطح در 45 سال گذشته بود. میزان تولید كانسنگ تحت كنترل معادن آفریقای جنوبی در حدود 87 میلیون تن با عیار بالای 5.09 گرم بر تن بود. در این سال از 15 شركت تولید كننده طلا در دنیا، 5 شركت، مربوطبه آفریقای جنوبی بودند. (Earl B.Amey2000)

  - آمریكا

     در سال 1900 آمریكا سردمدار تولید طلا به میزان 119 كیلوگرم در سال بود كه 31 درصد از كل تولید طلای دنیا را دربر می‌گرفت. در رده‌های بعدی،استرالیا، كانادا و روسیه قرار داشت و در آن زمان آفریقای جنوبی، طلاییتولید نمی‌كرد. در آن زمان ایالت كلرادو 36درصد از تولید طلای آمریكا رابه خود اختصاص ‌داد و ایالت نوادا كه اكنون تولید كننده بزرگی است، تنها 3درصد از تولید طلای آمریكا را تامین می‌كرد. افزایش تولید طلا در ایالتنوادا در سال‌های بعدی در پی ابداع روش جدید سیانیدشویی استحصال طلا ازنهشته‌های كم عیار، در اواخر دهه60 ممكن شد.بعد از سال 1991 آمریكا از نظرمیزان تولید، پس از آفریقای جنوبی قرار گرفت. در آن زمان میزان تولیدآمریكا در 5 دهه اخیر برای اولین بار از روسیه بیشتر شد. ده‌ها معدنپلاسری بزرگ در آلاسكا وجود دارد كه تولیدكننده بخشی از طلای آمریكاهستند.

  بخش اندكی از طلای آمریكا محصول فرعی فرآوری دیگر معادن بویژه معادن مس می‌باشد.

  با وجود كاهش حدود 10 میلیون دلار در بخش فعالیت‌های اكتشافی طلا درآمریكا، از سال 1999 تا 2000 سرمایه‌گذاری در بخش اكتشاف خارج از آمریكابرای سومین بار به میزان 16.8% افزایش یافت.

  در سال 2000 ایالات متحدهبا 353 تن طلا، دومین تولیدكننده بزرگ دنیا بود كه 14 درصد از تولید جهانیرا به خود اختصاص می‌داد. ارزش طلای آمریكا در همین سال در حدود 3.2میلیارد دلار بوده است.

  آفریقای جنوبی رتبه اول و كشورهای استرالیا،چین و كانادا به ترتیب رتبه‌های سوم تا پنجم را داشتند در این سال ایالتنوادا 4/3 از تولید طلای آمریكا را تامین می‌كرد. حال آنكه كلرادوتامین‌كننده3% از كل تولید آمریكا بود.

  - استرالیا

  در سال 1999، تولید در معادن طلای استرالیا با كاهش 2 درصدی مواجه شد،هرچند كه در رتبه این كشور كه سومین تولید كننده طلای دنیا بود تغییریایجاد نكرد. از 296.4 تن طلای بهره‌برداری شده در سال 2000 بخش غربی،شمالی و كوئینزلند بترتیب 70 و 8 و 12 درصد از تولید طلای استرالیا را بهخود اختصاص داده بودند. تولید طلای غرب استرالیا بیشتر در نزدیكی كارگورلی (Kargoureli) واقع بود. دفتر آمار استرالیا گزارش كرد كه هزینه اكتشاف طلادر استرالیا در طی فصل دوم سال 2000 افزایش یافته است. چین میزانتولید طلای چین در سال 2000 در حدود 180 تن بوده كه نسبت به سال قبل 4% افزایش داشته است. این مقدار تولید از 1200 معدن حاصل شده است. در این سالبانك مركزی چین 395 تن ذخیره طلا داشته است.

  - كانادا

  در كانادا تا كنون تقریبا 7600 تن طلا تولید گردیده است . از میان پنجتولید كننده مهم طلا در جهان كانادا آخرین منطقه ای است كه مورد توجهجویندگان طلا در مقیاس بین المللی واقع شده .اولین ركورد اكتشاف طلایپلاسر در كانادا در خاوری ترین بخش Townships واقع در ایالت Quebec بود كهدر خلال سال 1930 به وقوع پیوست .

  كانادا در سال 1999 با افت 2درصدی و میزان 154 تن كه از 33 معدن طلا استخراج می‌گردید، به مقامپنجمین تولیدكننده طلا تنزل یافت. گشایش مجدد معدن ردلیك (Red like) درشمال غرب انتاریو در ماه آگوست پس از 4 سال تعطیلی به علت مشاجرات واختلافات كارگران موضوع سال در معدنكاری طلای كانادا بود

  - روسیه

  در سال 1999تولید طلای روسیه با افزایش 11 درصدی به 140 تن رسید و این كشور را درزمره ششمین تولیدكننده طلا جای داد. آزادسازی صنعت طلا پس از بحران 1998افزایش چشم‌گیری نشان داد و به بسیاری از بانك‌های تجاری فرصت داد كه دراین زمینه مجوز لازم برای مبادلات طلا را دریافت‌ كنند. بخش اعظم طلا با 5% عوارض صادراتی بانك مركزی در بخش كانی‌های ارزشمند و كنستانتره صادرمی‌شود.(Earle B.Amey 1999)

  - ازبكستان

  تولید طلای ازبكستان در سال 1999 به میزان 6% افزایش یافت و به حدود 85 تنرسید. این افزایش حاصل استخراج بالای شركت نیومونت گلد(Newmont gold) ازمعدن مورونتائو(Muruntau) در بخش زرافشان است. این مقدار افزایش تولید (17تن) طلا در سال1999 در حدود 45% بالاتر از سال 1998 و خیلی بالاتر ازسال 1995 می‌باشد.

  - اندونزی

  تولید طلای اندونزی در سال 1999 در حدود 30 تن بوده كه نسبت به سال 1998 به میزان 5% ترقی نشان می‌دهد. معدن گراسبرگ (Grasberg) با تولید 9.3 تن طلا در سال 1999 تقریباً 62% از تولید محصول فرعی طلای این كشور را دربرداشت. معدنمیناهاسا(Minahasa) با تولید 3 تن طلا باعث افزایش تولید شد. همچنین پروژهطلا _ نقره گاسوونگ(Gosowong) در سال 1999 به نتیجه رسید و شروع به تولیدطلا نمود. در سال 2000 میزان تولید طلای اندونزی به 125 تن رسید. معدنگراسبورگ با تولید 96 تن طلا در این سال. 77% از محصول فرعی تولیدی كشوررا دربرداشت. معدن مس و طلای باتوهیجائو(BatuHijau) كه در پایان سال 1999اولین تولیدكننده كنسانتره طلا در اندونزی بود، تقریباً 10تن محصولكنسانترة تولید طلای اندونزی در سال2000 را شامل گردید.(EarleB.Amey 1999-2000)

  ذخیره جهانی طلا در سال 1992، 44000 تن برآورد شده بود كه در سال 1998 به 46000 تن رسید. در سال‌های 2000، 2001 و 2002براساس ارزیابی میزان ذخایر قطعی و پایه طلای كشورهای مختلف و كل دنیا طبق نمودار (شكل14) میزان ذخیره قطعی جهانی در سال‌های 2000، 2001 و 2002 بهترتیب 49000، 48000 و 50000 تن برآورد شده‌است و ذخایر پایه طلا در اینسال‌ها به ترتیب 77000، 77000 و 78000 تن تخمین زده شده‌است. آفریقایجنوبی با ذخیره قطعی 19000 تن طلا 39% از ذخیره جهانی و رتبه اول در اینسال‌ها را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده آمریكا در سال‌های 2000، 2001 و 2002 به ترتیب با 6000، 4000 و 6000 تن ذخیره قطعی طلا در رده دومجهانی قرار داشت. پس از آمریكا به ترتیب كشورهای ازبكستان با 5300 تن،استرالیا با 4000 تن، روسیه با 3000 تن اندونزی با 1800 تن و كانادا با 1500 تن ذخیره قطعی طلا در رده‌های بعدی قرار دارند.

  جایگاه طلا در اقتصاد جهان

  یشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق زوریخ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فیکس نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند...

   بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت استخراج ...

  بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت استخراج طلا فراهم آورده اند. در این کشورها به ویژه کانادا و آفریقای جنوبی، کمک های یادشده در ابقاء و برقراری صنعتی فعال و عملی مهم بوده اند. در سال های دهه ی 1970 که قیمت طلا افزایش یافت،تقریبا همه ی معادن طلای استرالیا و کانادا سوبسیدهایی را دریافت کردند.

   بسیاری از معادن آفریقای جنوبی دارایمعافیت های مالی می باشند. با توجه به اینکه در سال 1983 مدیر کل خزانه داری آفریقای جنوبی، طرح هایی را اعلام کرده تا مساعدت و کمک دولتی را درمعادن حاشیه ای طلا که از جانب دولت می توانند حمایت شوند کاهش دهد. معادن آفریقای جنوبی تحت نظر دولت اداره می شوند و ملزم به صدور طلایشان بهبازار های بین المللی از طریق بانک ذخایر آفریقای جنوبی می باشد و شوروینیز با ابلاغ احکام اداری ویژه ای از صنعت استخراج طلای خود حمایت مینماید.

  چین، دورنمای صنعت طلای کشورش را از طریق تشویش و مشارکت جمعیت شهری و نظامی پایه ریزی می نماید. شرکت ها تولیدکننده ی طلا در ایالات متحده ی آمریکا، برای عملیات داخل کشور دارای 15% ( فوق العاده برداشت) و 14% ویژه ی عملیات خارج از کشورند. در ایالات متحده هیچ نوع تعرفهای روی واردات کانی های طلا، کنسانتره ی مربوطه یا شمش وجود ندارد اما عوارضی از 5%-11/2% برای انواع مختلف محصولات طلای نیمه ساخته وجود دارد.

  در ساخت طلا به ویژه در صنایع الکتریکی و الکترونیک، هزینه ی طلای استفاده شده به ازای واحد کالا، هنوز درصد کوچکی از کل هزینه ی واحد مزبور است و از این رو، قیمت طلای مصرف شده در دستگاه اغلب اهمیت کمی در قیمت گذاری محصول دارد. در پاسخ به افزایش سریع و پایدار قیمت جهانی طلا در حد فاصل اواسط سال 1976 و اواخر 1980 ، شرکت های اکتشاف کننده به اندازه یدلالانانفرادی ، جستجوی جهانی خود را برای طلا شدت بخشیدند و نتایج جستجوی آنها چشمگیر بوده است.

  برای مثال کانسارهای عظیم طلا در برزیل و پرو و جاهای دیگر کشف شده و میزان تولید به طور ناگهانی بالا رفت. البته این نتایج اغلب تنها از طریق تلاش های پیوسته دلالان انفرادی که توسط همان رویاهای طلایی که نسل های پیشین را به میادین طلای کالیفرنیا، آلاسکا، استرالیا و گینه ی جدید پیش می راند، حاصل شده است.

  اگرچه قیمت طلا از سطح تثبیت شده ی آن در سال 1980 کاهش یافته است، اما به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح قیمت های اواخر دهه ی1970 باقی خواهد ماند. این سطح بالای قیمت، علاقه سرمایه گذاران را بیشتر نموده و آنها را ترغیب به افزایش کلی در سرمایه گذاری جهت ازدیاد ظرفیت اکتشاف، تولید نموده و هدایت کرده است.

  استخراج کانسارهای آبرفتی نسبت به استخراج منابع زیرزمینی کم هزینه تر بوده و در واقع استخراج زیرزمینی گران ترین روش استخراج تلقی می شود و البته این هزینه ها از معدنی به معدن دیگر به مقدار زیاد تفاوت می کند، بااین وجود بعضی از معادن زیرزمینی نسبت به عملیات روزمینی و سطحی، قابلیت تولید ارزان تر یک اونس طلا را دارند.

  هزینه ی متوسط برای تولید یک اونس طلا در معدن در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا در خلال1983 ، 301 دلارآمریکا بوده که این رقم به تفکیک به موارد زیر مربوط می شود:

  253 دلار بابت استخراج و عملیات بعدی

  18 دلار مخارج کلی و اداری

  30 دلار مربوط به مالیات.

  البته هزینه مربوط به استخراج و عملیات به ترتیب زیر سرشکن می شود:

  - 20دلار( توسعه ی کار)

  - 64 دلار(وقف در عملیات )

  - 19 دلار ( حمل و نقل )

  - 27 دلار ( انتقال مواد به سط حزمین )

  - 7 دلار خرد کردن و حمل با تراموا

  - 80 دلار به واسطه ی سایر هزینه های کلی و عملیات معدنی و همچنین

  - 36 دلار به ازای آسیا کردن مواد اولیه.

  لازم به یادآوری است هزینه های پروسه ی کانی های طلا بسته به عملیات مورد لزوم می توانند بسیار متفاوت باشند. سطح تکنولوژی عملیات استخراج نیز تا حدود زیادی روی هزینه ی تمام شده اثر می گذارد.

  کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

  آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آبان 1396 01:08 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 01:30 ب.ظ نظرات ()

  اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اكتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از كشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش كشور آفریقای جنوبی ، آمریكا ،استرالیا ،چین،كانادا و روسیه كه هر یك سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند كنترل میشود.بیش از 5000 سال از تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج  شده است.

  مقدمه ای در مورد تولید طلا

  بیش از 5000 سالاز تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج شده است.بخش اعظم این مقدار طلا بعد ازسال 1500 میلادی تولید شده است و حدود نصف کل مقدار طلای استخراج شده درچهل سال گذشته صورت پذیرفته است. این آمار ساده شتاب جوامع امروزی را دراکتشاف،استخراج و فرآوری طلا نشان می دهد.که میزان سرانه طلا در سال 1800میلادی 3/4 گرم بوده است ولی در سال 1997 نزدیک به 30 گرم می باشد.

  در شکل روبرو میزان تولید سالانه جهانی طلا بین سالهای 1840 تا 2000 نشانداده شده است.این میزان در سال 1845 حدود 60 تن در سال بوده است.اولینافزایش چشمگیر در تولید طلای جهان مربوط به سال 1849 می شود.در آن سال کشفکانسارهای طلا در غرب ایالات متحده صورت گرفت.پس از این افزایش چشمگیر درتولید طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد.

  از سال 1880 تا 1910 افزایش تولید ادامه می یابد،به طوری که تولیدطلا در این سال به حدود 700 تن در سال می رسد.در این افزایش پیوسته تولیدطلا برای دو دهه،کشف تیپ های جدید کانسارهای طلا و همچنین نیاز روزافزونبرای دستیابی به سرمایه لازم برای توسعه موثر بوده است.از سال 1910 تا کمیبعد از جنگ جهانی اول تولید طلا کاهش شدیدی را نشان می دهد.این روند کاهشتا آغاز دهه سوم قرن بیستم ادامه می یابد.دوره دیگر افزایش تولید طلا ازحدود 1925 آغاز و به شروع جنگ حهانی دوم می رسددر این افزایش تولید همعواملی نظیر قیمت طلا و نیاز به سرمایه برای رهایی از ركود اقتصادی موثربوده است .

   یك كاهش بسیار شدید در تولیدطلا در خلال جنگ جهانی دوم رخ دادهاست و سپس دوره چهارم افزایش تولید طلا آغاز می‌شود. در این افزایش تولیدنیز،نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آنها نقش عمدهای ایفا كرده است. این افزایش تولید برای بیشتر از دو دهه ادامه داشته بهطوری كه تولید طلا از 750 تن به نزدیك 1500 تن در سال رسیده است. كشفكانسارهای طلای تیپ كارلین مصادف با این دوره از افزایش تولید طلا در جهان می باشد.

   یك دوره كاهش در تولید طلا در جهان از 1975 شروع وتا سال 1985ادامه می یابد. جالب آنكه این كاهش تولیدمصادف با دوره ای است كه در آنشدید ترین افزایش در قیمت طلا رخ می دهد . این افزایش قیمت طلا كه موجبكاهش عیار اقتصاذی آن گردید مدتی طول كشید تا موجب افزایش مجدد تولید طلاشود ، زیرا خصلت كانسارهای طلا طوری است كه دوره اكتشاف تا بهره برداریآنها طولانی می باشد.

  قابل ذكر آنست كه درست در هنگامی كه قیمت طلا در سال 1981 شروع به كاهش گذاشت، تولید طلا دوران جدید افزایش خود را آغاز كرد . این تاخیر افزایش تولید نسبت به افزایش قیمت آن به این واقعیت بر می‌گرددكه قرار دادن یك معدن جدید در خط تولید مدت طولانی زمان می‌برد . پیشرفتفن آوری استحصال طلا در دهه 1980 تاثیر فراوان در افزایش تولید طلا داشت.

     به طور خلاصه اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اكتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از كشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش كشور آفریقای جنوبی ، آمریكا ،استرالیا ،چین،كانادا و روسیه كه هر یك سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند كنترل میشود . البته چین با آنكه از نظر ذخایر شناخته شده طلا چندان برجسته وممتاز نیست ولی در سالهای اخیر در رده كشورهای تولید كننده خود را بمقامچهارم رسانده است . سهم آفریقای جنوبی از كل ذخایر شناخته شده طلا در جهانكه حدود 42000 تن می باشد،حدود18000 تن است كه بسیار برجسته و چشمگیرمی‌باشد.

  ارزیابی عوامل اقتصادی یك ذخیره طلا:

  ارزیابی اقتصادی یك ذخیره تابع عوامل چندی است كه مهمترین آنها عبارتند از :

  ماهیت فرایندهای تصمیم گیری ،نوع ملاكهای اقتصادی و تكنیك بكار گرفته شدهبرای ارزیابی.

  فرایند تصمیم گیری از هر نوعی كه باشدتا حدو د زیادیتحت تاثیر اطلاعات حاصل از تجربیات قبلی بخصوص انواع اقتصادی آن خواهد بود .این اطلاعات تجربی قبلی می‌تواند ملاك تخمین مجهولات باشد . این مجهولاتعبارتند از :توزیع فضایی كل عیار و عیار قابل استحصال ، مقدار ذخیره كل وذخیره قابل استحصال ، عمق ماده معدنی و پیش‌بینی قیمت طلا در آینده ،مناسب ترین روش معدنكاری ، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه عملیات ، حجمپول در گردش و مدت زمان چرخه آن ، ارزش خالص ماده معدنی ،نرخ بازگشتسرمایه، سیاست های دولتی نظیر قوانین مالیاتی و محیط زیست.

  بررسی قیمت طلا

  برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریكا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریكاكه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریكا، ارزش دلاررا كاهش داد.

  طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری می شود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید.

  طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری میشود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، اصطلاح قیراط (Carat) برای بیان خلوص طلا به كار می رود. طلای 24 قیراط طلای خالص میباشد. انگیزه اصلی جستجوی طلا در نهشته های ناشناخته، اصولا بواسطه ارزشذاتی و فطری این عنصر می باشد. قیمت نامعین و ناشناخته طلا در آینده، یكیاز عوامل مهم برای ارزیابی شرایط اقتصادی اكتشاف طلا محسوب می گردد.

  درعین حال همانطور كه گرین (1987) اشاره می كند این وابستگی نسبی است و در شرایطجدید به وجود آمده است. ارزش هر اونس طلای استاندارد به میزان 2/1 10 .17. 3 پوند(معادل 22 قیراط و هم ارز 2/1 11 .4 .4 پوند برای هر اونس طلایخالص)، در سال 1717 توسط اسحاق نیوتن، كار فرمای ضرابخانه ارزیابی گردید،كه برای حدود 200 سال با تغییرات ناچیز دوام یافت.

   به طور مشابه با سایرپولهای رایج قیمت رسمی طلا در اشكال استاندارد مختلف، تا اوایل دهه 1930ثابت مانده بود. بنابراین قدرت خرید طلا به عنوان تابعی از تورم و با كاهشعمومی قیمت ها در جهان، به تنهایی افزایش و یا كاهش یافت. به ویژه درشرایط بحران و كسادی، قیمت ثابت طلا شرایطی را فراهم می كرد كه باعث تشویقو امیدواری معدنكاران بخش خصوصی و هجوم آنان جهت اكتشاف و استخراج طلا درقرن نوزدهم می شد.

  برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریكا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریكاكه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریكا، ارزش دلاررا كاهش داد. كه این عامل، نسبت به تشویق و ترغیب تولید روز افزونمعدنكاری طلا در كل جهان، آثار شگرف و قابل تاملی به ارمغان گذاشت. با اینحال ثابت شدن قیمت اسمی طلا همره با نرخ تورم در دهه های 1950 و 1960 سببشد تا استخراج طلا در یك پروسه مداوم، به طور یكنواخت و ثابت رو به نقصانگذارد.

   تا دهه 1960، چندین عامل باعث كاهش اعتماد جهانی، نسبت به استطاعتو توانایی ایالت متحده آمریكا برای بازپرداخت وام ها و سایر بدهی ها، بهشكل طلا شده است. متعاقبا در سال 1968 سیستم دو نرخی طلا (tire_two) ابلاغشد. در نتیجه قیمت رسمی شمش طلای ایالت متحده آمریكا، كه به معاملات پولیدرگیر با طلا در دولت آمریكا، و قیمت طلا در بازار آزاد، وابسته شده بود؛

  فارق از تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا، برای سایر معاملات شناخته شد.متعاقبآن در سال 1971، بنا به دستور ریاست جمهوری، انتقال طلا به كشورهای دیگرتحت نظارت قرار گرفت. و این باعث شد تا قابلیت تبدیل دلار های آمریكایی بهطلا پایان یابد.از آن زمان به بعد بازار آزاد رونق گرفته است.

  تجارت جهانی

  بیشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق زوریخ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فیکس نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند.

   لندن در حقیقت مکانی است که پنج معامله گر مهم شمش طلا که بازار بورس طلای لندن را در دست دارند و روزانه دوبار با یکدیگر ملاقات کرده تا سفارش ها و خریدها را با یکدیگر هماهنگ کنند. قیمتی که سفارش ها و خریدها بر اساس آن بوده و پس از موازنه و نیز تثبیت از طریق سرویس های خبررسانی و بی سیم به عنوان یک خبر مهم به سراسر جهان مخابره می شود. سایر مراکز تجارت مهم و برجسته ی طلا عبارتند از: نیویورک، شیکاگو، وینپگ، پاریس، فرانکفورت، بیروت، جده، هنگ کنگ، بمبئی، سنگاپور و توکیو.

  ارتباط تلکس فوری میان مراکز معاملات جهانی، این امکان را به معامله گران و بازرگانان می دهد تا در هر زمان و با روشی واحد نسبت به گسترش بازار عکس العمل نشان داده و بنابراین بهطور مداوم حرکت طلا را در تجارت جهانی بیشتر نمایند. آمار تجارتی طلا در سال های پیش از1978 به واسطه ی گنجایش و تداخل حرکت های پولی بین بانک های مرکزی پیچیدهمی باشند.

   بعد از 15 آگوست سال 1971 که قابلیت تبدیلدلار ایلات متحده به طلا حذف شد، ایالات متحده هیچ طلایی را از ذخایررسمی خود مورد معامله قرار نداد، البته به استثنای 25/1 میلیون اونس شمشفروخته شده در حد فاصله ی زمانی 9-1978 شوروی در بازار جهانی طلا به عنوان یک فاکتور مهمولی متغیر تلقی می شود.

  در بعضی از سال ها این کشور 15میلیون اونس طلا به کشورهای بازار مشترک (اقتصاد آزاد) صادر نموده است. در سال 1981صادرات خالص از شوروی و شرق اروپا بالغ بر حدود 9 میلیون اونس می شد. هر چندتا سال 1983 ، این میزان تجارت به حدود 2 میلیون اونس با افزایش فرو شمحصولات شوروی کاهش یافت.

  طلای شوروی که در بازار های جهانی مورد معامله قرار می گیرد، دارای خلوص 999/0 درمقایسه با 995/0 برای طلا در دسترس از جانب دیگر منابع می باشد. تعدادی از بانک ها، دلالان و استفاده کنندگان صنعتی طلای با درجه خلوص بالا را ترجیح می دهند.

  در سال 1982 ، همچنین آفریقای جنوبی، طلای با خلوص زیاد یعنی (99/99) برای رقابت با طلای شوروی روانه ی بازارهای بین المللی نمود. در سال های اخیر، شوروی حدود یک پنجم واردات طلای ایالات متحده را تامین نموده، اگرچه در خلال سال 1983 از طرف شوروی طلایی به ایالات متحده وارد نشده است.

  علاوه بر تجارت شمش طلا، تجارت بین المللی در رابطه با کانی های حاوی کنسانتره ی طلا و طلای قراضه وجود دارد. برای بعضی از کشورها طلای بازیابی شده از کانی های وارداتیو قراضه، ممکن است درصد مهمی از کل تولید طلایشان را تامین نماید.

  در ژاپن برای مثال، طلا به عنوان یک محصول فرعی ازکنسانتره های فلز ما در وارداتی، بازیابی می شود که راسا مشخص می باشد و بالغ برتقریبا 80% تولید طلای ژاپن در خلال سال 1983 می شود. طلا همچنین به طور بین المللی به عنوان یک جزء و مولفه که از مس خام تصفیه نشده، تنها بعد از پالایش در بیروناز کشور مبدا بازیابی می شود، به جریان می افتند.

  بسیاری از کشورهای تولیدکننده ی طلا، فروش طلای تهیه شده در داخل کشور را ممنوع کرده اند ولی درعوض لازم می دانند به عنوان یک دارایی ملی در مراکز دولتی حفظ و نگهداری گردد.

  اهمیت طلا در اقتصاد و سیستم پولی

  اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت كنیم.

  تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است كه افزایش كل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یك نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار...

  اهمیت طلا به عنوان یك منبع ثروت و همچنین نقش كنترلی آن در سیستم پولی جهان كه به عنوان نیروی محركه اصلی در اكتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند.

  اهمیت طلا به عنوان یك منبع ثروت و همچنین نقش كنترلی آن در سیستم پولی جهان كه به عنوان نیروی محركه اصلی در اكتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند. اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی كه در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجودداشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص كه این دو به یكدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالب‌های مختلفی بیان شده است.

  گفتارهای زیر همه به نحوی دلالت براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:

  - جدا از اینكه یك معدن دارای چه نوع ماده معدنی است، معدن كاری آن برای دستیابی به طلاست.

  - قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود، بلكه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار (پول) به منظور رهایی از ركورد اقتصادی نیز كنترل می‌شود.

  - اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت كنیم.

  - تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است كه افزایش كل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یك نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار.

  به رغم مشكلات موجود در تخمین حوادث سیاسی كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، می‌توان طلا را به عنوان یك شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی كرد. برای مثال در دو سه دهه اخیر به طور آشكار قیمت طلا و نفت تاحدود زیادی به موازات یكدیگر تغییر كرده است، ولی این رابطه ممكن است دردرازمدت قابل دوام نباشد.

  بر اساس داده‌های موجود ارزش نسبی طلا در ارتباط با عوامل زیر تعیین می‌شود:

  - نرخ تورم و سایر عوامل موجد ناپایداری اقتصادی مانند نرخ بهره بانكی

  - هزینه تهیه سرمایه و سود حاصل از دارایی‌های دیگر.

  - كوشش برای توسعه و بازاریابی

  - ارزش طلا  نسبت به سایر اجناس.

  - چشم انداز وضعیت عرضه و تقاضا برای طلا

  - بازارهای طلا

   بین تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان طلا بازارهای كلیدی فعال می‌باشند كه در سطح جهانی و منطقه‌ای پراكنده‌اند. تولیدات آفریقای جنوبی كه بزرگترین تولیدكننده طلا در جهان است، به بازارهای لندن و زوریخ سرازیر می‌شود.

  تولیدات آمریكای شمالی به بازارهای نیویورك و تورنتو انتقال می‌یابد. تولیدات به استرالیا به هنگ‌كنگ، سنگاپور و ژاپن می‌رود. معامله كنندگان عمده در بازار طلای جهان، یا موسسات بانكی هستند یا موسسات تجاری‌ای كه بانك‌ها سهامداران عمده آنها می‌باشند. بدین لحاظ از نظر مالی در سطح بسیار بالایی هستند.

  کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

  آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آبان 1396 01:07 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 01:21 ب.ظ نظرات ()

  بطوركلی استخراج انواع سنگ معدن طلا به دور روش عمومی روباز و زیرزمینی انجام می‌‌پذیرد. استخراج سنگ معدن از معادن روباز به مراتب سهل‌تر و با سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی كمتری قابل انجام می‌باشد. در حال حاضر حدود 65 درصد استخراج سنگهای طلادار در آمریكا از معادن روباز و 35 درصد از معادن زیرزمینی صورت می‌گیرد.

  مهمترین عواملی كه انتخاب بین روشهای استخراج روباز و زیرزمینی را تعیین می‌نماید، هزینه‌های استخراج و بازیافت سنگ معدن می‌باشند. در معادن روباز از آنجائی كه هزینه باطله‌برداری و جدا نمودن باطله موجود در ذخیره جزء هزینه‌های استخراج محسوب می‌شود، لذا نسبت باطله‌برداری به سنگ معدن استخراجی بعنوان عامل مقایسه هزینه‌های استخراج محسوب می‌شود. لذا نسبت باطله‌داری به سنگ معدن استخراجی بعنوان عامل مقایسه هزینه‌های استخراج معادن روباز و زیر زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  طلا بعنوان یكی از فلزات گرانقیمت و ارزشمند، علاوه بر مصارف زینتی آن، پشتوانه پولی در سیستم بانكی هر كشور می تواند در مهار تورم بسیار موثر واقع گردد. بنابراین شناسایی و اكتشاف ذخایر طلا حتی بصورت بر جا نیز تورم زداست. اما اثرات این مهم هنگامی نمود خارجی و قابل لمس مشهود خواهد داشت كه بتوان عملیات فرآوری و استحصال آن را نیز از كانسنگ مربوط انجام داد.

  در بسیاری از نقاط جهان، طلا هنوز توسط اشخاص معدنكاری شده و در محل به طلای خام قابل فروش تبدیل می شود. عمل فوق با فرآیندهای مكانیكی و دستی مانند لاوك شویی (جدایش گرانشی)، آسیا كردن و ملقمه سازی انجام می شود. ملقمه سازی بدین صورت انجام می شود كه در آن یك دوغاب از كانه طلا دار خرد شده را بر روی ورقه های مسی جیوه- اندود عبور می دهند. ملقمه طلای حاصل را برای Scraping بطور دوره ای جدا می كنند. ذرات طلای بسیار ریزدانه را نمی توان با این روش ها جدا كرد و در بسیاری از موارد بویژه در برزیل، روش سیانوری را برای استحصال طلای بازماندی پیشنهاد كرده اند. وقتی كه طلا در ماسه های رودخانه ای مساحت گسترده ای را بپوشاند. ماده معدنی را براحتی معدنكاری كرده، با لایروب های شناور فرآوری می كنند. برای نمونه، در سیبری و شمال قاره آمریكا از این روش معدنكاری استفاده می شود.

  استخراج زیرزمینی

  بیش از 90 درصد سنگهای معدنی طلادار كشورهای غربی سنگهای معدنی طلادار اولیه می‌باشد كه عمدتا بصورت زیرزمینی استخراج می‌گردد. در آفریقای جنوبی و كانادا به ترتیب 100 درصد و 70 درصد معادن به طریقه زیرزمینی ولی در آمریكا حدود 5/3 درصد به روش زیرزمینی و بقیه معادن به روش روباز استخراج می‌گردند. در استخراج زیرزمینی شامل روشهای قدیمی و جدیدتر به شرح زیر طلا استخراج می‌گردد:

  1- Drill and Blast

  2- Cut and Fill Stoping

  3- Shrinkage Stoping

  4- Sub Level Stoping

  5- Open Stoping

  6- Square Set Stoping

  بیشتر معادن زیرزمینی كه به صورت رگه‌ای می‌باشند در اعماق زیاد (یك تا 4 كیلومتر) قرار دارند و در آفریقای جنوبی ماهیانه حدود 250 هزار تن سنگ استخراج می‌گردد، بیش از 125 كیلومتر تونل در سال حفاری می‌شود و بیش از 8000 نفر كارگر معدن دارد. رگه‌های طلادار این معدن در اعماق به ضخامت‌های 10-30 سانتمیتر قرار دارند.

  مسائل مهمی كه در استخراج زیرزمینی مطرح می‌باشد درجه حرارت بالا، تركیدگی سنگ و مشكلات استفاده از دستگاههای مكانیزه می‌باشد. از آنجائیكه هزینه انتقال سنگ معدن از اعماق زمین تا سطح معادن رقم بزرگی از قیمت تمام شده استخراج را تشكیل می‌دهد. در این نوع معادن سعی شده است تا حتی الامكان جدایش سنگهای باطله از سنگ اصلی در زیرزمین انجام گیرد.

  استخراج روباز

  استفاده از روشهای مدرن و مكانیزه در استخراج سنگ معدن در معادن روباز متداول می‌باشد. از نظر ظرفیت معادن روباز طلا نسبتا كوچكتر از معادن روباز می‌باشد و احتیاج به تجهیزات مكانیكی كوچكتری دارند، نمونه بارز این نوع معادن، كانسارهای cortez, carlin در آمریكا می‌باشد كه از سالهای 1960 استخراج آنها شروع شده است.

  هزینه استخراج هر تن سنگ معدن به روش روباز معمولا كمتر از نصف هزینه استخراج به روش زیرزمینی است و این نسبت حتی یا یك دهم می‌تواند تقلیل یابد. عوامل مهم كه باعث پائین آمدن هزینه استخراج در معدن روباز می‌گردد شامل نسبت باطله‌داری معدن (Stripping-Ratio) ظرفیت استخراج و نوع سنگ معدن می‌باشد.

  نوع ساده‌تر معادن روباز، معادن با سنگهای آبرفتی و بسیار نرم می‌باشد كه برای استخراج آنها احتیاج به حفاری و آتشباری هم نیست. در این نوع معادن كه نظیر آن در كشور روسیه زیاد می‌باشد با استفاده از دستگاههای بزرگ و متحرك (Dredge) ماده معدنی نرم استخراج و به محل بارگیری انتقال داده می‌شود. هزینه استخراج در این نوع معادن بدلیل اینكه حفاری و آتشبازی وجود ندارد به مراتب پائین‌تر از معادن روباز معمولی است.

  روش روباز كانسارهایی بكار برده می‌شود كه از نظر نزدیكی به سطح زمین در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، در صورتی كه كانسار در عمق و در فاصله بیش از حد اپتیمم از سطح زمین واقع باشد در این صورت بایسیتی به روش زیرزمینی استخراج گردد. حد بین انتخاب روش روباز و زیرزمینی با توجه به عمق كانسار و بر اساس محاسبه Stripping Ratio انجام می‌گیرد.

  بطور كلی كاربرد روشهای مختلف در كانسارهای طلا بستگی كامل به نحوه تشكیل ماده معدنی و شكل رگه یا توده دارد. مثلا در كانسارهای رگه‌ای كه معمولا در اعماق زیاد یافت می‌شوند به روش زیرزمینی (Cut & fill) استخراج می‌شوند. هر چه عیار در رگه بیشتر باشد عمق معادن قابل استخراج و پیچیدگی رگه می‌تواند افزایش یابد (عیار بیش از 10 گرم در تن و ضخامت رگه تا حداقل 20 سانتیمتر در معادن بسیار عمیق) در حالی كه اگر عیار كاهش یابد (تا 3 گرم در تن) استخراج معدن بصورت زیرزمینی و نزدیك به سطح زمین خواهد بود. در كانسارهای توده‌ای و با رگه‌ای ضخیم كه معمولا دارای عیار پائینی هستند. (تا میزان حداقل یك گرم در تن) معمولا ذخیره معدن زیاد بوده و امكان استفاده از دستگاه های مكانیزه و استخراج روباز بیشتر می‌باشد. این نوع كانسارها بدلیل عیار كم با روشهای ارزان قیمت نظیر شستشوی تپه‌ای (Head Leaching) استحصال می‌گردند.

  چرا طلا به جای بدل؟

  بعضی ها اصلا نمی توانند سری به فروشگاه های زیورآلات بدلی بزنند. این افراد به بدلیجات حساسیت دارند. این حساسیت «درماتیت تماسی» نامیده می شود که در واقع یک واکنش التهابی پوست است. این واکنش التهابی در اثر مواجهه با مواد حساسیت زا و تحریک کننده ایجاد می شود. بسیاری از مردم نسبت به مواد آلرژن (حساسیت زا) واکنش نشان نمی دهند ولی در تعداد کمی از افراد که مستعد ابتلا به این التهاب پوستی هستند، مواجهه با این مواد موجب بروز التهاب پوستی می شود...

  موادی از قبیل اسیدها، قلیاها، حلال های شیمیایی و صابون های قوی و مواد شوینده اغلب درماتیت تماسی تحریکی ایجاد می کنند. این مواد قادرند روی پوست هر فردی به درماتیت منجر شوند ولی مواد آلرژن (حساسیت زا) فقط در افراد مستعد ایجاد واکنش می کنند. یکی از شایع ترین این واکنش های آلرژیک تماسی، درماتیت تماسی آلرژیک به فلزات از جمله بدلیجات است.

  بدلیجات؛ زیبا اما دردسرساز

  موارد بسیار زیادی دیده شده است که فرد به ساعت خود، دکمه لباس خود، گوشواره، زیپ شلوار و گیره های فلزی لباس که در تماس با پوست بدن است، واکنش نشان می دهد. در واقع این افراد در مواجهه با فلز مقصر که به آن حساسیت دارند و از نظر ژنتیکی مستعد هستند، واکنش پوستی نشان می دهند.

  این واکنش در پوست محل تماس با ماده حساسیت زا مانند فلز بدلیجات و یا در برخی موارد فراتر از آن به صورت خارش، قرمزی، تورم، پوسته ریزی و در موارد شدیدتر ایجاد تاول بروز می کند.

  شایع ترین فلزی که واکنش تماسی حساسیتی ایجاد می کند، نیکل است. حساسیت به نیکل یک مشکل ناتوان کننده و شایع در میان بیمارانی است که به متخصص پوست مراجعه می کنند. میزان شیوع آن از ۴ تا ۱/۱۳ درصد است. حساسیت به نیکل ممکن است در هر سنی بروز کند. برخی افراد حتی با تماس مختصر با نیکل دچار واکنش می شوند ولی در بقیه پس از سالیان طولانی تماس با نیکل درماتیت ایجاد می شود. گاهی درماتیت محدود به دست ها یا محل های تماس با نیکل است ولی گاهی به صورت بثورات گسترده پوستی در نواحی باسن، کشاله ران و چین های بدن و پلک ها رخ می دهد.

  نیکل وارد می شود

  نیکل در بسیاری از زیورآلات، گیره های فلزی، دکمه های فلزی، ساعات، لوازم فلزی مورد استفاده در منزل، سکه ها و حتی وسایل ارتودنسی (مرتب کردن دندان ها) وجود دارد. همچنین نیکل در بسیاری از مواد غذایی از جمله گوشت، مرغ و ماهی، سیب زمینی، شیر و محصولات لبنی، پیاز و آجیل وجود دارد. شکلات و کاکائو و سویا حاوی مقادیر بالایی از نیکل هستند. انسان ها به طور دایم در محیط کار و منزل با نیکل سر و کار دارند. حساسیت به نیکل در خانم ها شایع تر از آقایان است. یون های نیکل در تماس با پوست انسان آزاد شده و به التهاب منجر می شوند، به خصوص اگر این حالت با تعریق شدید همراه باشد، تشدید می شود مانند حساسیت به نیکل ساعت.

  در برخی از موارد دیده شده که فرد حساس به نیکل، به نیکل موجود در ساعت اش حساسیت نشان می دهد و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت از لاک ناخن روی ساعت خود به عنوان پوشش استفاده می کند. باید متذکرشد که اگر چه این کار سبب ایجاد سدی روی فلز می شود ولی لاک ناخن هم دارای ماده ای است که خود این ماده یکی از آلرژن های شناخته شده است و می تواند درماتیت تماسی در فرد مستعد ایجاد کند.

  راه حل

  بهتر است کسی که به بدلیجات حساسیت دارد حتما به وسیله متخصص پوست معاینه شود و سپس برای فرد «تست حساسیت» انجام شود که در این آزمایش، مواد آلرژن متعدد فلزات با پوست تماس داده می شود و واکنش فرد به آنها مشاهده و بررسی می شود. با این روش پزشکان متوجه می شوند که فرد به کدام یک از مواد حساسیت دارد.

  اگر کسی به نیکل بدلیجات حساسیت دارد می تواند از بدلیجات فاقد نیکل یا از طلا یا نقره استفاده کند. البته بعضی ها هم به خود طلا و نقره حساسیت دارند. بنابراین باید اول ببینند به چه ماده ای حساسیت دارند. سپس زیورآلاتی را انتخاب کنند که فاقد آن ماده باشند.

  حساسیت به طلا

  شاید تعجب کنید ولی برخی از خانم ها به طلا حساسیت دارند. نشانه آن هم این است که وقتی یک گردن بند، انگشتر و یا دست بند طلا استفاده می کنند، پوست شان قرمز می شود و به خارش می افتد. اگر شما به طلا حساسیت دارید، باید زیورآلات طلا را کنار بگذارید و به سراغ زیورآلاتی از جنس پلاتین بروید. دقت کنید که زیورآلات پلاتینی که انتخاب می کنید بیش از ۹۰ درصد خالص باشند. پلاتین با درصد خلوص بالا کمتر موجب حساسیت پوستی می شود.

  کیفیت طلا؛ ضامن سلامت

  فراموش نکنید که پلاتین یا همان طلای سفید محکم تر از طلای زرد است و دوام آن از طلای زرد هم بیشتر است. اگر شما قصد دارید برای نامزدی تان یک حلقه زرد انتخاب کنید، ما به شما طلای ۱۴ تا ۱۸ عیار را توصیه می کنیم. هرچه عیار طلا بیشتر باشد، رنگ زرد آن پررنگ تر ولی دوام و پایداری آن کمتر است و راحت تر خم می شود. عیار طلا نشان می دهد که چه مقدار از آلیاژ آن از طلا ساخته شده است و یا به زبان دیگر این طلا چه قدر خالص است. اغلب به طلای خالص، نقره، مس، نیکل و روی می افزایند. اگر طلا ۲۴ عیار باشد صددرصد خالص است.

  مراقبت از زیورآلات طلا

  نگهداری از زیورآلات طلا هم بسیار مهم است. زیورآلات طلای خود را از مواد شیمیایی مانند محلول های شستشوی خانگی و وایتکس و کلر دور نگه دارید. بهتر است هنگام انجام کارهای منزل، انگشتر و دست بند و حلقه تان را کنار بگذارید. با این کار شما ساییدگی و خراشیدگی روزانه طلاهایتان را کاهش می دهید و هم طلاهایتان براق تر باقی خواهند ماند. بهتر است هر یک از زیورآلات طلای خود را در یک جعبه جداگانه نگهداری کنید تا سالم تر باقی بمانند.

  چرا طلا به جای بدل؟

  این روزها بدلیجات زیبایی در بازار وجود دارد که قیمت آنها هم کمتر از طلا نیست ولی به هر حال هیچ بدلی جای طلا را نمی گیرد. اگر شما قصد دارید هزینه ای بابت خرید زیورآلات بپردازید، حتما طلا را انتخاب کنید چون هم زنگ نمی زند و کدر و تیره نمی شود و هم بسیار محکم است و در ضمن کمتر باعث حساسیت می شوند.

  کلمات کلیدی:ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,کوره المنتی,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

  آخرین ویرایش: جمعه 5 آبان 1396 05:29 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 01:28 ب.ظ نظرات ()

  طلا در اصل ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Au (لاتین aurum) و عدد اتمی ۷۹ وجود دارد.

  طلا فلزی است نرم ، براق ، زرد رنگ ، چکش خوار ، قابل انعطاف (سه ظرفینتی و یک ظرفیتی) و فلز واسطه که با بیشتر عناصر شیمیایی واکنش ندارد و تنها بوسیله کلر و تیزاب سلطانی (آمیزه ای از اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک) مورد حمله قرار می گیرد.

  این فلز عمدتا" به شکل آزاد و بصورت تکه هایی در سنگها و رسوبهای آبرفتی وجود دارد و یکی از فلزات ضرب سکه می باشد. طلا در بسیاری از کشورها بعنوان معیار ارزش پول بکار می رود. همچنین در جواهرات ، دندانپزشکی و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد.

  اما به راستی از چه زمانی این عنصر شیمیایی نزد مردم به ارزشی دست یافت که تغییری هرچند کوچک درقیمت یک انس آن کلیه بازارهای جهانی را تحت تاثیرقرار می دهد؟

  دلایل ارزشمندی طلا

  به گزارش بانکی دات آی آر Gold(طلا) از اسم گوتیک Gult گرفته شده است. این فلز از قدیمی ترین فلزات شناخته شده است که مورد استفاده قرارگرفته است، زیرا به سادگی شکل پذیر می باشد. هندی ها اولین بار در کتاب مقدسشان(۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به طلا اشاره کرده اند.

  قدیمی ترین معدن طلا(۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) در بین النهرین، در خاورمیانه و مربوط به سومریان بوده است. یافته ها نشان می دهد بین سال های۲۶۵۴ تا ۲۶۸۵ قبل از میلاد در آبیدوس(Abydos) و نگده(Nagada) مصر، زرگری مرسوم بوده است. این زمان به پیش از تاریخ استفاده از نقره برمی گردد. در این زمان استفاده از طلا در جواهرسازی و تزئینات، بجز برای فرعونیان، خانواده آن ها، کاهنین و مقامات بلند پایه ممنوع بود. براساس اطلاعات محلی در مصر، طلا برای اولین بار در نیل آبی و معادن خاص گزارش شده که به سال ۲۲۰۰ قبل از میلاد برمی گردد(O.Medenbach,H.Wilk۱۹۸۶).

  زمان زیادی است که طلا یکی از گراقیمت ترین فلزات به حساب آمده و قیمت آن در تاریخ معیاربسیاری از پولهای رایج می باشد( تحت عنوان پایه طلا شناخته می شود).از طلا بعنوان نمادی برای پاکی،ارزش،سلطنت و مخصوصا" نقشهایی که ترکیبی از این ویژگیها است استفاده می شود.

  در طول تاریخ از طلا برای پشتیبانی پول و در سیستمی تحت عنوان پایه طلا استفاده می شد که در این سیستم یک واحد از پول رایج معادل مقدار معینی طلا بود.

  گاهی اوقات مالکیت طلا به خاطر نقشی که بعنوان پشتوانه پول دارد محدود ویا ممنوع می شود.

  چون طلا مدت زمان بسیار طولانی ارزش خود را حفظ کرده است ، بعنوان یک سرمایه گذاری مشهود اغلب به صورت بخشی از یک سهام نگهداری می شود. چون طلا ارزش خود را حتی هنگامیکه پول بی پشتوانه بی ارزش می شود حفظ می کند،بنابراین مخصوصا" در زمان ناتوانی یا تورم شدید مورد نیاز می گردد. اگرچه این عنصر شیمایی در صنعت و هنر بسیار مهم است ،مزیت منحصر به فردی نسبت به تمامی کالاها دارد و آن حفظ ارزش خود در دراز مدت می باشد.

  تاریخچه صنعت طلا سازی در ایران

  از آنجائیکه کشور ایـران از لـحاظ جغرافیایی بر روی کمربند معدنی جهان قـرار دارد و از ذخائــر عظیم فلـزات وکانی های با ارزش برخــوردار است. بنابر این از نقـطه نظر تاریــخی همین موضوع موجبـات گسترش دانش وصنعت فلــز کاری از ایـــران به سایــر منــاطق جهــان رافراهم ساخته ، بطوری کــه ساکنین مصر، بابل ،هندوجیحون باتمام پیشرفتهایی که در عصر خود داشتند نتوانستند در این زمینه بر ایرانیان پیشی بگیرند .صنعت طلا وجواهر وساخت وتولید زیور آلات ومصنوعات فلزات قیمتی ایـران در این رابطه سرآمد کشورهای جهان است.

  آثار هنری بسیار ارزشمند وگرانبها ئی که امروزه مــوزه های معتبر داخلی وخارجی ومجموعه های خصوصی کلکسیونر های معروف دنیا رادر سراسر جهان زینت بخشیده است بیانگر این حقیقت میباشد که طلا وجواهرسازان ایرانی در ادوار مختلف تاریخی چه پیش از اسلام و چه بعد از آن در ساختن اشیاء، تزئینی وزیور آلات گرانبها از مهارت خارق الـعاده ای برخوردار بوده اند وامروزه هر بیننده ای که آنها در موزه های معروف بین المللی مشاهده مینماید خلاقیت وتوانمندی حیرت برانگیزسازندگان ایرانی این اشیاء راتحسین می کند.مجسمه مشــهور بز بالـدار جام طلای افسـانه زندگی ، جام طلای مارلیک ودهها اثر تاریخی دیگر اصیل ترین اسناد تـاریخ فرهنگی وهنری صنعتگران ایرانی در گذر گاه زمان وکارنامه درخشان پیشینیان ما بشمار میروند.

  همـچنین باید اشاره کرد که در دوره هخــامنشیان برای اولین بار در جهان سکه طلا توسط داریــوش کبیر در ایــران ضرب گردید که به آن داریــک گفته میشود.در عصر ساسانیان نیز مصرف طـلا در ایــران فراوان بود.براساس نوشته های مورخین سرشناسی نظیر ویل دورانت،گیرشمن ،شاردن ودیگران در ادوار مختلف تاریخی فعـالیتهای تولیدی وبـازرگانی مصنوعات طلا وجـواهـر وسنگــها ومــواد طــبیعی قیمتی رونق فـراوانی داشته است وطبقه اشراف وثروتمندان جامعـه عموما از وسـایل واشیاء زینتی گرانبهائی که از طلا .وجواهرات ساخته شده بود استفاده میکردند. ازشکوه وعظمت دست ساخته های هنری ایـرانیان در روزگاران هخــامنشی وساسانی هرچه گفته شود کم است .پادشاهان این سلسله نظـیر هرمز اول ،خسرو دوم چنان بـه ساخت زیور آلات اشرافی وبویژه تاج وتخت پادشاهی توجه داشتند که حیرت مـورخین را برانگیختـه است.تئوفیلاکتوس مورخ بیزانسی وثعالبی مورخ عرب در وصف تاج وتخت پادشاهان مذکور مـطالبی نگاشته اند واعتراف کرده اند که طلا وجواهر سازان ایــرانی در عصر خود همواره شـهره آفــاق بـوده اند.

  با گام نهادن به قرن بیستم صنعت طلا جــواهر سازی ایران وارد عصــر جدیدی شد.زیرا به تدریج لباسهای ایـــرانیان از حالت سنتی گذشته خــارج گردید ودر اثر افزایش رفت وآمـد های مردم ایـران بویژه با اروپائیان تاحدود زیادی صنعت طلا وجواهر سازی هم تحــت تاثیر قرار گرفت وسبک های جـدیدی در تولیـــد مصنوعات مردم پسند بـــکار گرفته شد .البته در تاریخ ایــــران پس از استقرار سـلسله پهلوی نیز تزئینات شــاهی نــظیر تاج جدید چــوگان جدید وجامه های جدید وغیره ساخته شد که هم اکنون در موزه جواهــرات بانــک مرکزی نگهداری میشود.

  طلا سازی در قلمرو تاریخ

  تاریخ زیور آلات را می‌توان نا دوران ما قبل تاریخ نیز دنبال نمود . تا قبل از ۲۰۰۰۰ سال پیش هیچ محصول طبیعی کار شده به عنوان چیزی که امروزه به آن زیور آلات گفته شود مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. هر چند ممکن است جنبه‌های زیبایی و لذت بردن از زیورآلات نقش داشته‌است . اما در جدال سخت برای بقاء ودر برخورد با نیروهای طبیعت چاره‌ای جز قناعت به آنچه برای زندگی ضروری است نبود از این رو چیزی که امروزه به آن زیوزآلات گفته می‌شود متناسب با دیدگاه هر دوره دارای عملکرد منحصر به فرد نیاز زندگی بوره‌است:

  ۱- زنجیرهایی از جنس استخوان دیدان و چنگال حیوانات برای جادوی شکار ضروری بوده‌است.

  ۲- طلسمها به منظور حفاظت بدن از نیروهای موهوم طبیعت به کار گرفته می‌شدند و می‌بایستی ارواح خبیث را دور نمایند.

  مهارتها و تجربیات به دست آمده در تولید ابزار برای تزئین استخوان کهربا و سنگ با موضوعات حکاکی شده و حتی طراحی اشکال مجسم از این مواد مورد استفاده قرار گرفتند . همینکه انسانها در تقریبا ۶۰۰۰ سال قبل آموختند که چگونه با فلز کار کنند بهره وری کار به میزان زیادی افزایش یافت . با تقسیم کار به دامداری کشاورزی و پیشه وری امکان آن به وجود آمد که هر کس بیشتر از ح نیاز خود تولید کند . دیگر ضرورتی برای تولید دسته جمعی نبود . هر آنچه از فلز بود مانند ابزارها سلاحها و نیز آلات توسط یک آهنگر ساخته می‌شد . پیشرفت فزاینده روشهای فلز کاری و افزایش تنوع روشهای صنعتگری منجر به رشد تخصص صنعتگران و فلز کاران گردید و در این میان رفته رفته آهنگران و طلاسازانی به وجود آمدند که تخصص آنها ساخت زیورآلات و وسایل تزیینی از طلا، نقره ، مس، برنز و آهن بود .

  با توجه به اینکه فرایند تخصصی شدن در یک زمان طولانی در میان فرهنگها و در زمانهای گوناگون اتفاق افتاد نمی‌توان گفت از چه زمانی طلاسازی به وجود آمده‌است .

  در دوره ابتدایی آهن یعنی تقریبا ۳۰۰۰ سال قبل نیروهای تولیدی آنچنان گسترش یافتند که ایجاد یک تولید چند گانه ممکن گردید و ارزش آن را داشت که اسیران جنگی زنده بمانند و به تمدنهای باستانی در محدوده دریای مدیترانه گسترش یافتند.

  با توجه به اینکه وابستگان قشرهای فوقانی خواهان تظاهر و نمایش خارجی موقعیت اجتماعی خود بودند . لباسهای آنها زرق و برق بیشتری به خود می‌گرفت و این قشرها با زیور آلات گرانقیمت جایگاه خود را به نمایش می‌گذاشتند . به این ترتیب جواهر و زیورآلات دارای یک عملکرد مهم وجدیدی به عنوان نشانه‌ای از شان حاکم گردید ولی عملکرد جادویی آن همچنان بدون تغییر باقی ماند . وابستگان قشرهای فوقانی جامعه در سطوح مختلف مشتریان اصلی طلاسازان بودند . این قشرها با سفارشات خود موجودیت و معیشت این صنعتگران را تامین می‌نمودند و با خواسته‌های خود حتی محتوی و شکل زیورآلات و وسایل تزیینی از فلزات گرانقیمت را تعیین می‌کردند.

  در تمدنهای کهن شرق یعنی در خاور نزدیک و مصر صنعت طلاسازی به اوج خود رسید. به غیر از انواع زیورآلات مخصوص عموم مردم شاهکارهای هنر طلاسازی با بالاترین درجه فنی و هنری به سفارش پادشاهان وقشرهای فوقانی خلق شدند . به عنوان مثال فقط از شاهکارهای با شکوه به دست آمده قبر توتانخاموت (Tutanchamun) یاد می‌شود و اگر در نظر گرفته شود همه اینها برای یک حاکم نسبتا کم اهمیت که در جوانی فوت کرده‌است نهیه شده بود . می‌توان تقریبا حدس زد چیزهایی که برای یک حاکم مقتدر سرزمین مصر فراهم گردیده و از بین رفته چه بوده‌است. در تمدن یونان نیز هنر طلاسازی به پیشرفت خود ادامه داد. به غیر از کارهای قابل توجه سرزمین اصلی کارهای برجسته تراکر (Thrakar) و اسکیتن (Skythen) در این ارتباط نیز شایان توجه‌است.

  هر چند هنر طلاسازی رم نوآوری قابل ملاحظه‌ای را ارایه نداده‌است اما با وجود این سنتهای کسب شده از ناحیه دریای مدیترانه را حفظ نمود . در اولین قرن‌های میلادی تجزیه داخلی کشور مقتدر رم آغاز شد که منجر به تقابل بین شکل سازمان سیاسی و پیشرفت اقتصادی آن گردید تا اینکه بالاخره در قرن پنجم میلادی امپراتوری رم جای خود را به قبایل اسلاو ها ژرمن هاداد .

  در اقوامی که از مرحله بالای بربریت به وجود آمدند و هنوز مالکیت مشترک بر زمین و ابزار تولید را می‌شناختند در اروپای غربی گذر به شیوه تولید فئودالی پدید آمد. به جای برده‌ها وابستگان و غلامان استثمار می‌شدند. اقوام ژرمن از عهد برنز درک و تلقی مستقلی از زیورآلات را به وجود آوردند . هر چند تمام رم تاثیر نمایانی در غنای فن وهنر طراحی پدید آورد اما برداشت اولیه حفظ گردید . از عهد جابه جایی اقوام کارهای برجسته‌ای از طلاسازان ژرمن به دست آمده‌است .

  بخصوص زیورآلات دفن شده در قبرهای اشراف فرانکها و تورینگنها جلوه خاصی دارند . در این رابطه می‌توان از کارهای وایکینگها مثل جواهر مشهور hiddenss نام برد. می‌توان تصور نمود که هم در تمدن عهد عتیق و هم در اقوام ژرمن جنبه‌های زیبایی زیورآلات کاملا مهم بوده‌است یعنی اینکه حمل کننده قصد زینت و آراستن خود را داشته‌است . ویژگی شخصیت حمل کننده در کمال آگاهی توسط زیورآلات بیان می‌شد . زیورآلات اغلب یک منظور کاملا عملی دیگری نیز داشته‌است زیرا به خاطر ناقص بودن هنر خیاطی بایستی لباسها با قلابهای زینتی و سگکها دوخته شوند . با همه اینها هنوز توضیحی برای پیچیدگیهای فنی و طراحی و رواج عمومی زیورآلات به ویژه قلابها و سگکهایی از جنس فلزات نجیب و برنز ارائه نگردیده‌است. از همه مهمتر بایستی توجه داشت که زیوزآلاتی که به شکل اژدها و حیوانات عرضه شده‌اند و نیز طلسمهای ما قبل تاریخ در تقابل با محیط وسیله حفاظتی حیاتی در برابر نیروهای موهومی طبیعت و ارواج در نظام ایدئولوژی هر زمان تشکیل می‌دادند. با گسترش مسیحیت در اروپا مرکزی بعد از قرن ۹ میلادی محدوده مسائل طلاسازی تغییر کرد. زیورآلات مربوط به بدن گناهکار معنی خود را از دست داد و بجای آن زیورآلات محراب کلیسای مسیحی و فراهم کردن وسائل مقدس ضروری برای مراسم مذهبی وارد میدان شدند. بخصوص در عصر رمانتیک دیرهای مسیحی به مراکز روحانی و فرهنگی تبدیل شدند و در آنجا نیز کارگاههای پیشه وران در جامعه فدوئالی اولیه متمرکز گردیدند و به این ترتیب تا پایان قرن ۱۲ میلادی کارگاههای مربوط به دیرهای مسیحی سطح هنر طلاسازی را تعیین می‌کردند . اولین کتاب جامع آموزشی طلاسازی مربوط به سال ۱۱۲۰ میلادی به دست ما رسیده‌است .

  کلمات کلیدی:ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,کوره المنتی,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

  آخرین ویرایش: جمعه 5 آبان 1396 05:28 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات